bergberg: (Default)
[personal profile] bergberg
Смотреть на море не надоедает. У него - своя философия. Часто непонятная мне. Задачки всякие оно задает. Вот например:
Автор Greece, January 2009

Про море и лимон - чудесно

Date: 2012-01-14 04:17 pm (UTC)
From: [identity profile] pingback-bot.livejournal.com
User [livejournal.com profile] newtochka referenced to your post from Про море и лимон - чудесно (http://newtochka.livejournal.com/497480.html) saying: [...] Оригинал взят у в Философия моря... [...]

August 2017

S M T W T F S
   1 2 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:27 am
Powered by Dreamwidth Studios